ประกาศ เรื่องยกเลิกการคัดเลือกงานจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน (ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ และระบบสายไฟฟ้าใต้ติน พื้นที่สภากาชาตไทย ฝั่งตะวันตก โดยวิธีคัดเลือก

เรื่องยกเลิกการคัดเลือกงานจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน (ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ และระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน) พื้นที่สภากาชาตไทย ฝั่งตะวันตก โดยวิธีคัดเลือก