ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปเข้าสำรวจอาคารสถานีกาชาดสิรินธร สภากาชาดไทย สำรวจอาคารสวางคนิเวศ สภาชาดไทย (อาคาร 9) และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปเข้าสำรวจอาคารสถานีกาชาดสิรินธร สภากาชาดไทย สำรวจอาคารสวางคนิเวศ สภาชาดไทย (อาคาร 9) และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุง