สำนักงานบริหารระบบกายาพ จัดกิจกรรมมอบสิ่งของ ให้แก่ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 สำนักงานบริหารระบบกายภาพ จัดกิจกรรมมอบสิ่งของ ให้แก่ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566