เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพและคณะทำงานทีมสำรวจสาธารณูปโภคใต้ดิน ระบบน้ำเสีย เข้าทำการสำรวจท่อระบายน้ำเพื่อเก็บตัวอย่างน้ำ หลังจากทำการบำบัดแล้ว ณ อาคารเฉลิม บูรณะนนท์
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพและคณะทำงานทีมสำรวจสาธารณูปโภคใต้ดิน ระบบน้ำเสีย เข้าทำการสำรวจท่อระบายน้ำเพื่อเก็บตัวอย่างน้ำ หลังจากทำการบำบัดแล้ว ณ อาคารเฉลิม บูรณะนนท์
ประชุมตรวจการจ้าง โครงการแบบร่างเบื้องต้นอาคารอำนวยการและการจัดการ และการทบทวนปรับผังแม่บท พ.ศ. 2555 ระยะที่ 1 สภากาชาดไทย ฝั่งตะวันตก ถนนอังรีดูนังต์ งวดที่ 3
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ประชุมตรวจการจ้าง โครงการแบบร่างเบื้องต้นอาคารอำนวยการและการจัดการ และการทบทวนปรับผังแม่บท พ.ศ. 2555 ระยะที่ 1 สภากาชาดไทย ฝั่งตะวันตก ถนนอังรีดูนังต์ งวดที่ 3
ประชุมตรวจการจ้าง โครงการสำรวจระบบสาธารณูปโภค ระบบรวบรวมน้ำเสีย และเสนอแนวทางการบำบัดน้ำเสีย พื้นที่สภากาชาดไทย ฝั่งตะวันตก ถนนอังรีดูนังต์ งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย)
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ประชุมตรวจการจ้าง โครงการสำรวจระบบสาธารณูปโภค ระบบรวบรวมน้ำเสีย และเสนอแนวทางการบำบัดน้ำเสีย พื้นที่สภากาชาดไทย ฝั่งตะวันตก ถนนอังรีดูนังต์ งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย)
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดสระแก้ว ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว และ สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศเฉลิมพระเกียรติฯ
เมื่อวันที่ 1-2 เมษายน 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดสระแก้ว ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว และ สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศเฉลิมพระเกียรติฯ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดขอนแก่น ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดขอนแก่น ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดชัยภูมิ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 เดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดชัยภูมิ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงานและสำรวจอาคารสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดนครปฐม
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงานและสำรวจอาคารสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดนครปฐม
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ สภานีกาชาดที่ 8 เพชรบุรี และสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ
เมื่อวันที่ 24-26 มีนาคม 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ สภานีกาชาดที่ 8 เพชรบุรี และสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปเข้าสำรวจอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ,สถานีกาชาดอุบลราชธานี และสถานีกาชาดอำเภอสิรินธร
เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปเข้าสำรวจอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ,สถานีกาชาดอุบลราชธานี และสถานีกาชาดอำเภอสิรินธร
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปเข้าสำรวจอาคารสวางคนิเวศ สภาชาดไทย  จังหวัดสมุทรปราการ
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปเข้าสำรวจอาคารสวางคนิเวศ สภาชาดไทย จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุง