ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมหารือวางแผนดำเนินการโครงการปรับปรุงรั้วและภูมิทัศน์
เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมหารือวางแผนดำเนินการโครงการปรับปรุงรั้วและภูมิทัศน์ร่วมกับผู้รับจ้างและคณะทำงาน
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมคณะทำงาน และตรวจรับงานโครงการจัดจ้างทำฐานข้อมูลอาคารดิจิทัล การจัดเก็บและสร้างฐานข้อมูลอาคารดิจิตัล BIM ระยะที่ 2 งวดงานที่ 5
เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมคณะทำงาน และตรวจรับงานโครงการจัดจ้างทำฐานข้อมูลอาคารดิจิทัล การจัดเก็บและสร้างฐานข้อมูลอาคารดิจิตัล BIM ระยะที่ 2 งวดงานที่ 5
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมเริ่มงานร่วมกับบริษัท อินโนเอซ
เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมเริ่มงานร่วมกับบริษัท อินโนเอซ
สำนักบริหารระบบกายภาพจัดงาน Energy Day 2021 ณ ลานจอดรถหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ สภากาชาดไทย
นายประโลม ภัทรพนาวัน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารระบบกายภาพ กล่าวเปิดงาน โดย นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย กิจกรรมในงานประกอบไปด้วยการสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา กิจกรรมบนเวที ถามตอบความรู้เรื่องไฟฟ้าโดยใช้แอพ (kahoot) บิลค่าไฟ การคำนวณค่าไฟ เกมมากกว่าน้อยกว่า กิจกรรมเคล็ดไม่ลับ Did you know? (การประหยัดไฟ) แฟนตัวจริง Energy Day การประกาศผลการประกวด คลิปอนุรักษ์พลังงาน บิลค่าไฟฟ้าบ้าน และจับฉลากหางบัตรเพื่อมอบรางวัลอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน เช่น หลอดไฟแสงสว่างโซลาร์ พัดลมไรใบพัดเครื่องฟอกอากาศ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา โครงการปรับปรุงอาคารธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อใช้เป็นที่ทำการชั่วคราวของสำนักงานบริหารระบบกายภาพ และสำนักงานที่จะต้องย้ายออกจากอาคารเฉลิม บูรณะนนท์ โดยวิธีประกวดราคา
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา โครงการปรับปรุงอาคารธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อใช้เป็นที่ทำการชั่วคราวของสำนักงานบริหารระบบกายภาพ และสำนักงานที่จะต้องย้ายออกจากอาคารเฉลิม บูรณะนนท์ โดยวิธีประกวดราคา
เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพร่วมกับเจ้าหน้าที่สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำเข้าทำการสำรวจพื้นที่และทำหมุดหลักฐานสำหรับการสำรวจระบบ Infrawork
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพร่วมกับเจ้าหน้าที่สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำเข้าทำการสำรวจพื้นที่และทำหมุดหมายสำหรับการสำรวจระบบ Infrawork
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการจัดจ้างฐานข้อมูลอาคารดิจิทัล การจัดเก็บและสร้างฐานข้อมูลอาคารดิจิทัล (Bim) ระยะที่ 2
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการจัดจ้างฐานข้อมูลอาคารดิจิทัล การจัดเก็บและสร้างฐานข้อมูลอาคารดิจิทัล (Bim) ระยะที่ 2
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสภากาชาดไทย ตำแหน่งวิศวกร 3-5 ฝ่ายแผนแม่บทและมาตรฐานงานกายภาพ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสภากาชาดไทย ตำแหน่งวิศวกร 3-5 ฝ่ายแผนแม่บทและมาตรฐานงานกายภาพ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ จำนวน 1 อัตรา
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมตรวจการจ้างโครงการทาสีป้องกันสนิมและทาสีทับหน้าทางเดิน และอาคารประกอบศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์ป่าชายเลนสวางคนิวาส
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมตรวจการจ้างโครงการทาสีป้องกันสนิมและทาสีทับหน้าทางเดิน และอาคารประกอบศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์ป่าชายเลนสวางคนิวาส ผ่านระบบประชุมวิดีโอทางไกล
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมร่วมกับผู้ออกแบบและรับจ้างเพื่อชี้แจงแบบและดูสถานที่ โครงการปรับปรุงอาคารธนาคารไทยพาณิชย์
เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมร่วมกับผู้ออกแบบและรับจ้างเพื่อชี้แจงแบบและดูสถานที่ โครงการปรับปรุงอาคารธนาคารไทยพาณิชย์