ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการปรับปรุงรั้วฯ และโครงการปรับปรุงฯ SCB  กับผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง และ ผู้จัดการงานก่อสร้าง มกราคม ครั้งที่ 4
เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2565 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการปรับปรุงรั้วฯ และโครงการปรับปรุงฯ SCB กับผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง และ ผู้จัดการงานก่อสร้าง มกราคม ครั้งที่ 4
ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง “โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบตามอัตลักษณ์สถานีกาชาด ระยะที่ 1”  (งวดที่ 3)
เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2565 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการปรับปรุงรั้วฯ และโครงการปรับปรุงฯ SCB กับผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง และ ผู้จัดการงานก่อสร้าง มกราคม ครั้งที่ 3
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการปรับปรุงรั้วฯ และโครงการปรับปรุงฯ SCB  กับผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง และ ผู้จัดการงานก่อสร้าง มกราคม ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2565 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการปรับปรุงรั้วฯ และโครงการปรับปรุงฯ SCB กับผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง และ ผู้จัดการงานก่อสร้าง มกราคม ครั้งที่ 3
ประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 งานธุรการ สำนักงานบริหารระบบ กายภาพ จำนวน 1 อัตรา
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย ด้วยสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 งานธุรการ สำนักงานบริหารระบบ กายภาพ จำนวน 1 อัตรา
สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทยร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดการอบรมโครงการ “ผู้ตรวจสอบอาคาร” ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” รุ่นที่ 2 สำหรับบุคลากร สภากาชาดไทย ผ่านระบบประชุมออนไลน์
สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทยร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดการอบรมโครงการ “ผู้ตรวจสอบอาคาร” ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” รุ่นที่ 2 สำหรับบุคลากร สภากาชาดไทยตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. – 21 ก.พ. 2565 ผ่านระบบประชุมออนไลน์
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการปรับปรุงรั้วฯ และโครงการปรับปรุงฯ SCB  กับผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง และ ผู้จัดการงานก่อสร้าง มกราคม ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2565 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการปรับปรุงรั้วฯ และโครงการปรับปรุงฯ SCB กับผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง และ ผู้จัดการงานก่อสร้าง มกราคม ครั้งที่ 2
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการปรับปรุงรั้วฯ และโครงการปรับปรุงฯ SCB  กับผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง และ ผู้จัดการงานก่อสร้าง มกราคม ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2565 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการปรับปรุงรั้วฯ และโครงการปรับปรุงฯ SCB กับผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง และ ผู้จัดการงานก่อสร้าง มกราคม ครั้งที่ 1
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมแผนงานและทิศทางการทำงานในปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2565 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมแผนงานและทิศทางการทำงานในปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการปรับปรุงรั้วฯ และโครงการปรับปรุงฯ SCB  กับผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง และ ผู้จัดการงานก่อสร้าง ธันวาคม ครั้งที่ 4
เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการปรับปรุงรั้วฯ และโครงการปรับปรุงฯ SCB กับผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง และ ผู้จัดการงานก่อสร้าง ธันวาคม ครั้งที่ 4
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระเช้าและถวายสังฆทานพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันครบรอบ 10 ปีการก่อตั้งสำนักงานบริหารระบบกายภาพ
เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระเช้าและถวายสังฆทานพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันครบรอบ 10 ปีการก่อตั้งสำนักงานบริหารระบบกายภาพ