ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจการจ้างออกแบบ โครงการสำรวจระบบสาธารณูปโภคใต้ดินระบบรวบรวมน้ำเสีย และเสนอแนวทางบำบัดน้ำเสีย พื้นที่ สภากาชาดไทย ฝั่งตะวันตก ถนน อังรีดูนังต์
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจการจ้างออกแบบ โครงการสำรวจระบบสาธารณูปโภคใต้ดินระบบรวบรวมน้ำเสีย และเสนอแนวทางบำบัดน้ำเสีย พื้นที่ สภากาชาดไทย ฝั่งตะวันตก ถนน อังรีดูนังต์
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเข้าสำรวจอาคารและบริเวณทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน อาคารสวางคนิวาส สภากาชาดไทย
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเข้าสำรวจอาคารและบริเวณทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน อาคารสวางคนิวาส สภากาชาดไทย
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดตราด เพื่อสำรวจความเสียหายศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อแดง
เมื่อวันที่ 9-10 กันยายน 2563 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดตราด สำรวจความเสียหายศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อแดง และศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2563 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงาน เข้าสำรวจพื้นที่ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าทำการปรับปรุงพื้นที่กาชาด ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดสมุทรสาคร  ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงาน เข้าสำรวจพื้นที่ที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเข้าทำการปรับปรุงพื้นที่กาชาด ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย ทำบุญถวายสังฆทานเพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหารและทีมงานเจ้าหน้าที่
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 63 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย นิมนต์พระสงฆ์ 5 รูป จากวัดหัวลำโพง เข้ามาทำบุญถวายสังฆทานและภัตตาหารเพล จากนั้นได้ประพรมน้ําพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหารและทีมงานเจ้าหน้าที่
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่หน้างานจังหวัดสิงห์บุรี
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย เข้าสำรวจพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อเข้าทำการปรับปรุงพื้นที่กาชาดจังหวัดสิงห์บุรี
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดบุรีรัมย์ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์
เมื่อวันที่ 10-12 มิถุนายน 2563 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดบุรีรัมย์ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดลพบุรี ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ 10-11 มีนาคม 2563 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดลพบุรี ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดตราด ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด
เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 63 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดตราด เพื่อเก็บข้อมูลในการออกแบบ ปรับปรุงอาคารซัก อบ รีด เดิม ให้เป็นที่พักสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการของศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด