ประกาศผลประกวดราคาจ้างเหมาบริการ จัดการพลังงานและระบบวิศวกรรมเพื่ออนุรักษ์พลังงานประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศผลประกวดราคาจ้างเหมาบริการ จัดการพลังงานและระบบวิศวกรรมเพื่ออนุรักษ์พลังงานประสิทธิภาพ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ) อาคารพระบรมคุณ (สถาบันการพยาบาลศรีวรินทิรา สภากาชาดไทย) และอาคารสภานายิกา (สถานเสาวภา) ประจำปีงบประมาณ 2563 >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ โครงการจัดจ้างทำฐานข้อมูลอาคารดิจิทัล การจัดเก็บและสร้างฐานข้อมูลอาคาร ดิจิทัล (ระยะที่ 2) สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2563
สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมา บริการ โครงการจัดจ้างทำฐานข้อมูลอาคารดิจิทัล การจัดเก็บและสร้างฐานข้อมูลอาคารดิจิทัล (ระยะที่ 2)สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2563 .  ดาวน์โหลดเอกสาร