สำรวจอาคารสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดน่าน

รองผู้อำนวยการ นางวันทนีย์  จิตต์การุญราษฎร์ และทีมงานสำนักงานบริหารระบบกายภาพ ลงพื้นที่สำรวจอาคาร สำนักงานเหล่ากาชาด เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ให้พร้อมใช้งานในการช่วยเหลือประชาชนใน จังหวัดน่าน

สำรวจอาคาร สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดน่าน
สำรวจอาคาร สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดน่าน

สำรวจอาคาร สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดน่าน