จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ.ศูนย์ราชการุณย์ เขาล้าน สภากาชาดไทย จังหวัดตราด

สำนักงานบริหารระบบกายภาพ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ.ศูนย์ราชการุณย์ เขาล้าน สภากาชาดไทย จังหวัดตราด

. . . . รองผู้อำนวยการ นางวันทนีย์ จิตต์การุญราษฎร์ และทีมงานสำนักงานบริหารระบบกายภาพ ร่วมกับเหล่ากาชาด จังหวัดตราด หน่วยงานทหาร หน่วยงานตำรวจ สำนักงานจังหวัดตราด และหน่วยงานเอกชน จัดกิจกรรมวันเด็ก ณ.ศูนย์ราชการุณย์ เขาล้าน สภากาชาดไทย จังหวัดตราด ในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา

. . . . เพื่อให้เด็กในพื้นที่และครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกันในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ในงานยังมีการแจกอาหาร เครื่องดื่ม เล่นกิจกรรมแลกของรางวัล มีการแสดงของเด็กๆ และเจ้าหน้าที่ทหารประจำพื้นที่ จ.ตราด