คณะทำงาน ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการจัดทำฐานข้อมูลอาคารดิจิตอล

วันที่ 26 เมษายน 2562 รองผู้อำนวยการ ประธานคณะทำงาน  ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า และตรวจสอบข้อมูล โครงการจัดทำฐานข้อมูลอาคารดิจิตอล ร่วมกับหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปของศูนย์วิจัยโรคเอดส์ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากชาดไทย และ ดร. อัครพงษ์ คัชมาตย์ ผู้ประสานงานการบริหารทรัพยากรกายภาพ นอกอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์