ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่หน้างานจังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย เข้าสำรวจพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อเข้าทำการปรับปรุงพื้นที่กาชาดจังหวัดสิงห์บุรี