ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย นำทีมงานบริษัทวี อาร์ ดิจิตอล จำกัด เข้าสำรวจอาคารต่างๆ ในพื้นที่สภากาชาดไทยและโรงพยาบาลจุฬาฯ

เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 63 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย นำทีมงานบริษัทวี อาร์ ดิจิตอล จำกัด เข้าสำรวจอาคารต่างๆ ในพื้นที่สภากาชาดไทยและโรงพยาบาลจุฬาฯ สำหรับโครงการ BIM