ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดสมุทรสาคร ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงาน เข้าสำรวจพื้นที่ที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเข้าทำการปรับปรุงพื้นที่กาชาด ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสคร