ประกาศผลประกวดราคาจ้างเหมาบริการ จัดการพลังงานและระบบวิศวกรรมเพื่ออนุรักษ์พลังงานประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศผลประกวดราคาจ้างเหมาบริการ จัดการพลังงานและระบบวิศวกรรมเพื่ออนุรักษ์พลังงานประสิทธิภาพ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ) อาคารพระบรมคุณ (สถาบันการพยาบาลศรีวรินทิรา สภากาชาดไทย) และอาคารสภานายิกา (สถานเสาวภา) ประจำปีงบประมาณ 2563

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<