ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดลพบุรี ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 10-11 มีนาคม 2563 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดลพบุรี ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี