ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดตราด ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด

เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 63 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดตราด เพื่อเก็บข้อมูลในการออกแบบ ปรับปรุงอาคารซัก อบ รีด เดิม ให้เป็นที่พักสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการของศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด