ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดบุรีรัมย์ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 10-12 มิถุนายน 2563 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดบุรีรัมย์ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์