ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2563 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงาน เข้าสำรวจพื้นที่ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าทำการปรับปรุงพื้นที่กาชาด ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับ