ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดตราด เพื่อสำรวจความเสียหายศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อแดง

เมื่อวันที่ 9-10 กันยายน 2563 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดตราด สำรวจความเสียหายศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อแดง และศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด