ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเข้าสำรวจอาคารและบริเวณทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน อาคารสวางคนิวาส สภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเข้าสำรวจอาคารและบริเวณทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน อาคารสวางคนิวาส สภากาชาดไทย