ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจการจ้างออกแบบ โครงการสำรวจระบบสาธารณูปโภคใต้ดินระบบรวบรวมน้ำเสีย และเสนอแนวทางบำบัดน้ำเสีย พื้นที่ สภากาชาดไทย ฝั่งตะวันตก ถนน อังรีดูนังต์

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจการจ้างออกแบบ โครงการสำรวจระบบสาธารณูปโภคใต้ดินระบบรวบรวมน้ำเสีย และเสนอแนวทางบำบัดน้ำเสีย พื้นที่ สภากาชาดไทย ฝั่งตะวันตก ถนน อังรีดูนังต์