ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเข้าสำรวจอาคารสถานีกาชาดสิรินธร สภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 25-26 พ.ย. 2563 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเข้าสำรวจอาคารสถานีกาชาดสิรินธร, ภาคบริหารโลหิต และประชุมร่วมหารือกับหัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร สภากาชาดไทย