ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดตราด เพื่อเข้าสำรวจศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด สภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 3 – 4 ธ.ค. 2563 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดตราด เพื่อเข้าสำรวจศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด สภากาชาดไทย