ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา และสถานีกาชาดจังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา และสถานีกาชาดจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสำรวจอาคารและระบบสาธารณูปโภค