ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการสำรวจระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน ระบบรวบรวมน้ำเสีย งวดที่ 3

เมื่อวันที่พฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2564 สำนักบริหารระบบกายภาพประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการสำรวจระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน ระบบรวบรวมน้ำเสีย และเสนอแนวทางบำบัดน้ำเสียพื้นที่สภากาชาดไทย ฝั่งตะวันตก ถนนอังรีดูนังต์ ดำเนินการตรวจรับงานการจ้างออกแบบ งวดที่ 3