ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปเข้าสำรวจอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ,สถานีกาชาดอุบลราชธานี และสถานีกาชาดอำเภอสิรินธร

เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปเข้าสำรวจอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ,สถานีกาชาดอุบลราชธานี และสถานีกาชาดอำเภอสิรินธร