ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปเข้าสำรวจอาคารสวางคนิเวศ สภาชาดไทย จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปเข้าสำรวจอาคารสวางคนิเวศ สภาชาดไทย จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุง