ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ สภานีกาชาดที่ 8 เพชรบุรี และสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 24-26 มีนาคม 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ สภานีกาชาดที่ 8 เพชรบุรี และสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ