ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงานและสำรวจอาคารสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงานและสำรวจอาคารสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดนครปฐม