ประชุมตรวจการจ้าง โครงการสำรวจระบบสาธารณูปโภค ระบบรวบรวมน้ำเสีย และเสนอแนวทางการบำบัดน้ำเสีย พื้นที่สภากาชาดไทย ฝั่งตะวันตก ถนนอังรีดูนังต์ งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย)

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ประชุมตรวจการจ้าง โครงการสำรวจระบบสาธารณูปโภค ระบบรวบรวมน้ำเสีย และเสนอแนวทางการบำบัดน้ำเสีย พื้นที่สภากาชาดไทย ฝั่งตะวันตก ถนนอังรีดูนังต์ งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย)