ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดชัยภูมิ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 เดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดชัยภูมิ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ