ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดสระแก้ว ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว และ สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 1-2 เมษายน 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดสระแก้ว ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว และ สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศเฉลิมพระเกียรติฯ