ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดขอนแก่น ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดขอนแก่น ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น