เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพและคณะทำงานทีมสำรวจสาธารณูปโภคใต้ดิน ระบบน้ำเสีย เข้าทำการสำรวจท่อระบายน้ำเพื่อเก็บตัวอย่างน้ำ หลังจากทำการบำบัดแล้ว ณ อาคารเฉลิม บูรณะนนท์

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพและคณะทำงานทีมสำรวจสาธารณูปโภคใต้ดิน ระบบน้ำเสีย เข้าทำการสำรวจท่อระบายน้ำเพื่อเก็บตัวอย่างน้ำ หลังจากทำการบำบัดแล้ว ณ อาคารเฉลิม บูรณะนนท์