เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพเข้าทำการสำรวจอาคารสุธาทิพย์ สภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพเข้าทำการสำรวจอาคารสุธาทิพย์ สภากาชาดไทย เพื่อตรวจสอบความเสียหายของอาคารเพื่อดำเนินการทำการซ่อมแซม