เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพร่วมกับคณะผู้ทำงานเข้าทำการสำรวจอาคารธนาคารไทยพาณิชย์

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพร่วมกับคณะผู้ทำงานเข้าทำการสำรวจอาคารธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อทำการเก็บข้อมูลวัดระยะและดูจุดที่ต้องการทำการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำหรับใช้เป็นสำนักงานให้กับสำนักงานภายในสภากาดชาดไทยต่อไป