ประชุมคณะทำงานโครงการออกแบบก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้ว และภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่ฝั่งตะวันตก

เมื่อวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมคณะทำงานโครงการออกแบบก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้ว และภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่ฝั่งตะวันตก สภากาชาดไทย