ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำผ่านระบบประชุมทางไกลเพื่อหารือในการสำหรับระบบสาธารณูปโภคของสภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำผ่านระบบประชุมทางไกลเพื่อหารือในการสำหรับระบบสาธารณูปโภคของสภากาชาดไทย