ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำผ่านเข้าสำรวจพื้นที่ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อหารือแนวทางในการสำรวจระบบสาธารณูปโภคของสภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำผ่านเข้าสำรวจพื้นที่ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อหารือแนวทางในการสำรวจระบบสาธารณูปโภคของสภากาชาดไทย