เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพร่วมกับคณะทำงานโครงการปรับปรุงอาคารธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อเข้าทำการขุดสำรวจฐานรากอาคารอาคารธนาคารไทยพาณิชย์

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพร่วมกับคณะทำงานโครงการปรับปรุงอาคารธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อเข้าทำการขุดสำรวจฐานรากอาคารอาคารธนาคารไทยพาณิชย์