ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมปรึกษาหารือ โครงการตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัยตามกฎหมายกำหนดผ่านระบบประชุมวิดีโอทางไกล

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมปรึกษาหารือ โครงการตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัยตามกฎหมายกำหนดผ่านระบบประชุมวิดีโอทางไกล