ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมโครงการออกแบบก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้ว และภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่ฝั่งตะวันตกฯ

เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมโครงการออกแบบก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้ว และภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่ฝั่งตะวันตกฯ