ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมร่วมกับสำนักงานกลาง และ อาจารย์ภาวินี เรื่องผังแม่บทราชการุณย์

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมร่วมกับสำนักงานกลาง และ อาจารย์ภาวินี เรื่องผังแม่บทราชการุณย์