ประกาศประกวดราคา โครงการงานจ้างปรับปรุงรั้วและภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่ฝั่งตะวันตก แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยวิธีประกวดราคา

สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะดำเนินการประกาศประกวดราคา โครงการงานจ้างปรับปรุงรั้วและภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่ฝั่งตะวันตก แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยวิธีประกวดราคา ตามคุณสมบัติตามประกาศดังนี้