ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมตรวจการจ้างโครงการออกแบบระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน(ระบบรวบรวมน้ำเสียระบบระบายน้ำและระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน) พื้นที่สภากาชาดไทยฝั่งตะวันตกถนนอังรีดูนังต์

เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมตรวจการจ้างโครงการออกแบบระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน(ระบบรวบรวมน้ำเสียระบบระบายน้ำและระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน) พื้นที่สภากาชาดไทยฝั่งตะวันตกถนนอังรีดูนังต์