ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมโครงการปรับปรุงอาคารธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับผู้ออกแบบ

เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมโครงการปรับปรุงอาคารธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับผู้ออกแบบ