ผู้บริหารสำนักงานบริหารระบบกายภาพมอบอุปกรณ์แท็บเล็ตให้กับตัวแทนอาคารที่เข้าร่วมโครงการและรางวัลแก่ผู้ตอบคำถามจากอบรมออนไลน์การสร้างจิตสำนึกและเทคนิคการประหยัดพลังงาน

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2564 ผู้บริหารสำนักงานบริหารระบบกายภาพ มอบอุปกรณ์แท็บเล็ตให้กับตัวแทนอาคารที่เข้าร่วมโครงการได้แก่ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย, ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ, สถานเสาวภา และมอบรางวัลให้แก่ผู้ตอบคำถามจากอบรมออนไลน์การสร้างจิตสำนึกและเทคนิคการประหยัดพลังงาน ผ่าน Google Meet โดย อาจารย์พงศ์พัฒน์ มั่งคั่ง ในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564