ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมร่วมกับผู้ออกแบบและรับจ้างเพื่อชี้แจงแบบและดูสถานที่ โครงการปรับปรุงอาคารธนาคารไทยพาณิชย์

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมร่วมกับผู้ออกแบบและรับจ้างเพื่อชี้แจงแบบและดูสถานที่ โครงการปรับปรุงอาคารธนาคารไทยพาณิชย์