ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมตรวจการจ้างโครงการทาสีป้องกันสนิมและทาสีทับหน้าทางเดิน และอาคารประกอบศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์ป่าชายเลนสวางคนิวาส

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมตรวจการจ้างโครงการทาสีป้องกันสนิมและทาสีทับหน้าทางเดิน และอาคารประกอบศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์ป่าชายเลนสวางคนิวาส ผ่านระบบประชุมวิดีโอทางไกล

Image