ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมเริ่มงานร่วมกับบริษัท อินโนเอซ

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมเริ่มงานร่วมกับบริษัท อินโนเอซ