ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมหารือวางแผนดำเนินการโครงการปรับปรุงรั้วและภูมิทัศน์

เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมหารือวางแผนดำเนินการโครงการปรับปรุงรั้วและภูมิทัศน์ร่วมกับผู้รับจ้างและคณะทำงาน