ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมระบบไฟฟ้าใต้ดินร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง

เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมระบบไฟฟ้าใต้ดินร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง